Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Tân đại sứ Mỹ tại VN: David Shear

Vào tháng 1/2011 này, tân đại sứ Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm, ông David Shear, dự kiến sẽ đến Việt Nam thay ông Michael Michalak, người hoàn thành nhiệm kỳ hơn ba năm của mình.
daisu Sheardaisu Michalak
Iân Đại sứ David Shear  Đại sứ mãn nhiệm Michael Michalak
 Như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Shear sẽ “tiếp tục các bước đi của người tiền nhiệm và nhấn mạnh đến giáo dục như một ưu tiên cho chính sách của Hoa Kỳ ở Việt Nam”.

AP chạy tựa cho bài viết về ông Shear rằng "Hoa Kỳ để mắt vào mối đe dọa Trung Quốc” Ông sẽ “làm đủ để Trung Quốc hiểu rằng nước Mỹ “cũng có các quyền lợi mạnh mẽ của mình ở châu Á” như đã phát biểu hồi tháng 3/2010 trước một ủy ban về quan hệ Mỹ – Trung (U.S.-China Economic and Security Review Commission).
Ông Shear là nhà ngoại giao  tốt nghiệp Earltham College và có bằng M.A. từ trường Johns Hopkins về quan hệ quốc tế, và cũng từng làm nghiên cứu (Rusk Fellow) ở viện chuyên về ngoại giao tại Đại học Georgetown.
Ngoài ra, ông Shear cũng theo học tại trường Đại học Waseda, Nhật Bản, Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc và cả Đại học Nam Kinh, Trung Quốc.
Tuy vậy, các lĩnh vực hoạt động của ông, gồm cả nghiên cứu và sở thích cũng thiên về quân sự.
Từng được giải thưởng về đóng góp cho quan hệ quân sự Mỹ – Nhật, bản thân ông David Shear mang đai đệ nhất đẳng trong môn kiếm đạo của Nhật.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101229_us_new_ambassador_vn.shtml