Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

2010 -TỐNG CỰU NGHINH TÂN -2011


Xin gừi tới quí bạn những lời chân thành    
       
        CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011
      Happy2011 New Year
      Bonne et Heureuse Année 2011

*  http://www.youtube.com/watch?v=Wo7jpJBLMOA&feature=related
    From:Dinh huu Nguyen

*  http://caonienbachhac.com/1-happy2011newyear.pps
    From: HanhgiaNguyen

*  http://caonienbachhac.com/2-happynewyear-bonneheureuseannee2011.pps          From: SungTruong*dongle*giaosuki
                     
                                           caonienbachhac.blogspot.com/