Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO & LỄ AN VỊ

From: Sung Truong* Ho Phap
                      Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng quang lâm
           THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI                 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Tu Viện Hộ Pháp được duyên lành vừa cung thỉnh được một Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bằng Đá trắng Non Nước.
Vì thời gian cấp bách, Tu Viện không thể gửi thư cung thỉnh Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng hương xa gần.
Tu Viện Hộ Pháp nay kính thông báo thay Thư Mời đến chư Tôn Đức và quý vị cung thỉnh quang lâm tham dự buổi lễ An Vị này.
Lễ An Vị tôn tượng Bồ Tát Quán Âm sẽ cử hành vào lúc 10:30 sáng Chủ Nhật ngày 9 tháng 01 năm 2011 nhân ngày Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo
Trân trọng thông báo và kính mời,
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát,
Los Angeles ngày 4/01/2011

Tu Viện  Hộ Pháp
                 HoPhap.Net Press  HoPhap.Net PressHoPhap.Net Press
                                 Nam mô A-Di-Đà Phật,
Trong Ngày Đại Hỷ Kính Mừng Đức Thế Tôn Thành Đạo
Đồng thời Kính Mừng Ngày Lễ An Vị Thánh tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay 7 Ngày, Niệm Phật A-Di-Ðà,
Tránh Làm Các Điều Ác, Hãy Tinh Tấn Làm Các Việc Lành.
Giữ Tâm Mình Thảnh Thơi và An Trú Trong Chánh Niệm.
Và Về Tu Viện Tham Dự Lễ
Phật Thành Đạo & An Vị Thánh Tượng Đức Mẹ Hiền Quán Âm
vào lúc 10:30 AM Ngày 9 Tháng 1 Năm 2011
Đại Chúng liễu tri!
(Có chương trình riêng)
======================
Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,
Đại Chúng trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon
Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp  mailto:tuvienhophap@yahoo.com.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát
Thông Báo Khuẩn - HoPhap.Net
Source:  http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=3&759=1738&59615=4