Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

VIETNAMESE EBOOK

From :  Gia To* thomas nguyen *Claudia Nguyen *thanh Vu
                  VIETNAMESE EBOOKS
         Các truyện hay VN Trung Hoa Từ xưa đến nay đều trong ebook nầy:
                            http://vietmessenger.com/books/?author=list

Truyen cua Quynh Dao  (site nay ra  mo hoi  lau ):
http://www.tialia.com/archive/index.php/f-42.html