Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

THONG CAO

Thông Cáo của Cộng đồng Việt Nam
   vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia
1.  Xé và đốt cờ Việt Nam Cộng Hòa trong buổi tiệc của Hội Hải Quân... tại Falls Church, hôm 27/03/2010 .
2. Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ đến Hoa Kỳ vào ngày 14-04-2010.

Thong Cao Buoi Tiec HQ.jpg
Cộng đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C , Maryland và Virginia. sẽ biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ đến Hoa Kỳ vào ngày 14-04-2010.
Bieu tinh 2010.jpg