Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

THO VAN CAO NIEN

TÌNH CẢNH NGƯỜI GIÀ

Trằn trọc năm canh giọt lệ nhòa
Ngọn đèn leo lét một mình ta
Hết nằm lại dậy đi quanh quẩn
Nghĩ mãi nghĩ hoài nghĩ chẳng ra !


Vì đâu lạc bước đến nơi đây
Đất khách buồn tênh chịu cảnh nầy
Cha mẹ anh em đều lạt lẽo
Luân thường đạo lý có ai hay !

Giấc mộng hoàn lương đã tỉnh rồi
Kiếp người đày đọa mãi không thôi
Tó xanh oan nghiệt tâm đà chán
Mái hạc còn vương cả cuộc đời !

Trò đời nhắm mắt mãi làm ngơ
Chịu đựng cay chua trước đến giờ
Muốn thoát ly tìm cho thấy Phật
Ta bà cõi tạm chẳng hề mơ !

Ai xui ta đến nước non nầy
Tìm Phật tìm chùa cũng khó thay
Muốn đến náu nương nơi cửa Phật
Chỉ đường dắt nẻo hỏi ai đây ?

Nữ Sĩ Liên Huê

*****

TÂM TRẠNG NGƯỜI GIÀ
( Họa lại bài Tình Cảnh Người Già của Nữ Sĩ Liên Huê )
Tuổi hạc mong manh , cảnh nhạt nhòa ,
Giữ tâm thanh tịnh ở nơi ta .
Cố quên quá khứ , đừng lo nghĩ ,
An dưỡng tinh thần , không thở ra…!

Vận nước nên ta đến ở đây ,
“ Đất lành chim đậu “ đúng nơi nầy .
Cố hương tưởng nhớ trong tâm trí ,
Kết bạn văn thơ thế mới hay !

Sự nghiệp công danh mất hết rồi ,
Một thời tranh đấu cũng đành thôi .
Bon chen cho lắm , tùy duyên số ,
Cõi tạm khổ đau thấy chán đời !

Việc đời khó nói phải đành ngơ ,
Thanh tịnh thân tâm tốt mỗi giờ .
Càng nhớ càng thương càng khổ nảo ,
Kiếp người cõi tạm giống cơn mơ !

Số phận đưa ta đến xứ nầy ,
Đạo lý luân thường lại đổi thay ,
Thành khẩn tu tâm theo Đức Phật ,
Chọn chùa giới luật tốt nơi đây .

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali.ngày 10 / 12 / 2008