Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Dai Ta Nhay Du Luong xuan Viet

From: amsfv
LXV.jpg

Lời phát biểu cuả một hậu duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa :

   Đại Tá Nhảy Dù LƯƠNGXUÂNVIỆT                                                                     
Lu doan truong Lu Doan 3 Tac chien/ Su Doan 101 Nhay Du

http://www.dvidshub .net/?script= video/video_ show.php&id=81520