Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI

Frm:Sung Truong
( Cảm tác theo bài Quán Chiếu Hạnh Phúc của TT Thích Trí Siêu )
Sáng dậy mỉm cười còn sống đây
Cám ơn Trời Phật được vui vầy
Bao người đã mất ta còn sống
Hạnh phúc đời người quý lắm thay !


Sức khoẻ con người quí tựa vàng
Có tiền chưa chắc được cao sang
Ốm đau tàn tật không mua được
Phúc đức đời người sống kiện khang !Có đủ sáu căn (1) hạnh phúc rồi
Không gì khiếm khuyết ở con người
An vui thụ hưởng cảnh trần (2) đẹp
Chấp nhận cuộc đời thấy thảnh thơi !


Tự do hạnh phúc gắn liền nhau
Sống khổ tù đày thảm biết bao!
An lạc tu tâm theo đạo pháp

Cuộc đời huyễn mộng lắm thương đau.


Tiện nghi vật chất thỏa lòng ta
Biết đủ - cuộc đời không xót xa.
Tham muốn càng nhiều càng khổ não,
Vui trong hiện tại , chẳng lo xa...!


Tình thương cần thiết cho mọi người
Thiếu nước cây tàn - chẳng thắm tươi
Nhân ái tha nhân - nhận quả tốt
Tặng người nhận lại những niềm vui .


Hiểu rộng biết nhiều quí lắm thay
Thông minh tài giỏi cũng duyên may
Quả lành - kiếp trước nhờ tu tập
Hạnh phúc đời người ở cõi này !

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 03 tháng 06 năm 2010

(1) Sáu căn : mắt , tai , mũi , lưỡi , thân , ý
(2) Sáu trần : mắt thắy , tai nghe , mũi ngửi , lưỡi nếm , cảm giác , ý nghĩ