Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

TÌM THÂN NHÂN

Frm: Tuyen van Bui
Tìm thân nhân cố chiến hữu TRÂN VĂN GIÁM,
Hải quân VNCH, tù CS đội 11, K1, trại Gia Trung, Pleiku,
vượt ngục và bị Cộng sản bắn chết năm 1979 . Qua câu chuyện "Cuộc Vượt ngục đẩm máu trại Gia Trung K1 Gia lai-KonTum trên Cánh Thép & Hội Quán Phi Dũng "

Chúng tôi là thân nhân cố Thiếu Úy Nguyễn Văn Hòa, LĐ 81 Biệt Cách Nhảy Dù, người cùng vượt ngục và cùng hy sinh với T/U HQ Trần Văn Giám.
 Sau hơn 32 năm tìm kiếm, chúng tôi đã đến được tận nơi vùi xác em tôi và anh Giám. Cách Trai Gia Trung 100 cây số ,vì không thể để anh Trần Văn Giám tiếp tục nằm lại cô đơn trong rừng núi hoang lạnh, chúng tôi đã đưa di cốt của anh Giám cùng với em Hòa tôi về cải táng tại Huế hôm 11/8/2010 vừa qua.
Xin thân nhân cùng các Chiến Hữu của anh Trần Văn Giám trên toàn Thế Giới xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm tin tức.
Xin chân thành cảm tạ.
Nguyễn Văn Thuận : http://ca.mc553.mail.yahoo.com/mc/compose?to=oakdrisch@yahoo.com
  ĐT:  510-663-9948
hoặc các bạn tù cùng trại sau đây
Nguyễn Hoàng Sơn : http://ca.mc553.mail.yahoo.com/mc/compose?to=phidoan231@yahoo.com  ĐT : 561 337 0784
Trần Thành Hiếu : http://ca.mc553.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hieutran12901@gmail.com ĐT  301-869-9018