Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Cảnh sát Việt Nam ‘tham nhũng’ nhất

BBC Minh bạch Quốc tế, tổ chức chống tham nhũng toàn cầu vừa thực hiện cuộc khảo sát về tham nhũng tại Việt Nam và 85 nước khác trên thế giới.
canhsatthamnhung
1.000 người dân ở năm thành phố lớn, gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.được phỏng vấn  trực tiếp  thì 62 %  cho rằng tham nhũng gia tăng tại Việt Nam trong ba năm qua. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101216_corruption_result.shtml
Trong khi đó, Tổng biên tập cùng hai nhà báo của mạng tin VietnamNet nhận các hình thức kỷ luật, khiển trách khác nhau khi đăng kết quả khảo cứu tham nhũng tại Việt Nam nói trên.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101217_vietnamnet_discipline.shtml