Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Trang Thơ Văn

-BaithoMenhThienSu-5-1-2010-1
 Anh Bùi Phương, người thương phế binh 37 năm nằm một chỗ     
                                  Christmas candle with holly
XIN CÁM ƠN ANH
Xin cám ơn - anh hùng cô đơn lắm!
Thương tích tật nguyền đau khổ trần gian.
Các anh giờ lê lết tấm thân tàn
Ai phè phỡn ăn chơi trong hiện tại?!

Hỡi những người còn tấm lòng nhân ái
Hãy nhớ ơn những chiến sĩ hy sinh.
Những thương phế binh cuối đời suy kiệt
Không thấy bình minh - tuyệt vọng tương lai!

Hỡi những ai còn tấm lòng thanh khiết
Mở rộng lòng người tình nghĩa chứa chan.
Mang lại mùa xuân hy vọng huy hoàng
Lòng nhân ái giúp bao người ấm lại!

Chúng ta châm ngọn lửa sáng ngời mãi
Sưởi ấm bao người ánh đuốc lung linh .
Yêu thương tương trợ người phế binh ấy
Sống yên vui nên cảm tạ ơn ngườì!

Minh Lương