Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Hát nhạc Christmas

Feliz Navidad - Cong Thanh-Lynn


Jingle Bells


Rudolph the Red Nose Reindeer


Santa claus is coming to town


Frosty the Snowman


Jingle Bell rocks


Rockin' Around the Christmas Tree


It's the Most Wonderful Time of the Year


Mùa Sao Sáng


Đêm Thánh vô cùng


It's Christmas