Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Đưa Việt Nam trở lại danh sách các “quốc gia cần quan tâm đặc biệt”(CPC)

Sáng  17/12/2010 hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia "cần quan tâm đặc biệt" (CPC) vì những vi phạm nghiêm trọng trong lãnh vực quyền tự do tôn giáo.Nghị quyết do Dân biểu Cộng Hoà Ed Royce soạn thảo.                        
RFA Vũ Hoàng phỏng vấn Dân biểu Ed Royce     
 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-with-rep-ed-royce-about-his-resolution-to-put-vietnam-back-to-cpc-list-vhoang-12162010181352.html
                   cpc dan bieu cong hoa
Photo courtesy of royce.house.gov
Ông Ed Royce và ông Cao Quang Ánh trong một buổi thảo luận về nhân quyền VN năm 2010