Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

CẢNH BÁO KHẨN CẤP

From: Thieu Vu * Hien Dang
Be careful who you add to be your friends.
Chặn người gửi nick tên là betapchat888, nếu mà bạn có gặp nó thì đừng chát hay add nhé, nó chuyên hack pass từ y!m đến windows của bạn ( send đi còn cứu được bao nhiêu người ). Trung tâm xin cảnh báo, bây giờ có 2 nik "lee_saker""manowar_vtn89" , nếu nó muốn add nik bạn thì đừng cho add , nó chính là 2 con virus chuyên phá hoại phần mềm , nếu bất kỳ ai trong list của ban add nik này thì bạn cũng bị dính luôn . Gửi ngay cho tất cả mọi người trong list.