Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

NHỮNG MẸO VẶT TA NÊN BIẾT

From: Do Viet *Khem Danh


Ants Problem : Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole.
Trị kiến:  Kiến ghét dưa leo. Bỏ vỏ dưa leo gần chỗ có kiến hay ổ kiến.

To get pure and clean ice : Boil water first before freezing.Muốn có nước đá trong và sạch:  đun nước cho sôi trước khi đông lạnh.

To make the mirror shine : Clean with spirit

Muốn làm cho gương sáng: dùng alcohol để lau chùi.

To remove chewing gum from clothes : Keep the cloth in the freezer for an hour.

Muốn gỡ kẹo cao su dính vào quần áo:  để quần áo trong tủ đông lạnh khoảng một tiếng đồng hồ.

To whiten white clothes : Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes

Muốn tẩy trắng quần áo màu trắng:  ngâm quần áo màu trắng vào nước nóng có bỏ một lát chanh trong vòng 10 phút.

To give a shine to hair : Add one teaspoon of vinegar to hair, then wash hair.

Muốn cho tóc được óng ả:  bỏ một muỗng cà phê giấm lên tóc, rồi gội sạch.

To get maximum juice out of lemons : Soak lemons in hot water for one hour, and then juice them.

Muốn nặn nước tối đa từ trái chanh:  ngâm chanh trong nước nóng khoảng một tiếng đồng hồ, trước khi nặn nước.

To avoid smell of cabbage while cooking : Keep a piece of bread on the cabbage in the vessel while cooking.
Muốn làm bớt mùi bắp cải khi nấu:  để một miếng bánh mì trên bắp cải trong nồi khi nấu.


To rid the smell of fish from your hands : Wash your hands with a little apple vinegar.

Để tẩy hết mùi tanh của cá trên tay:  rửa tay bằng một chút giấm táo.

To avoid tears while cutting onions : Chew gum.

Để tránh chảy nước mắt khi sắt củ hành:  nên nhai kẹo cao su.

To boil potatoes quickly : Skin one potato from one side only before boiling.

Muốn luộc khoai tây nhanh chóng:  chỉ gọt vỏ củ khoai một bên mà thôi, trước khi luộc.

To boil eggs quickly : Add salt to the water and boil.

Muốn luộc trứng nhanh chóng:  bỏ muối vào nước và đun sôi.

To remove ink from clothes : Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash.

Muốn tẩy mực dính trên quần áo:  bôi nhiều kem đánh răng vào chỗ vết mực và để cho thật khô trước khi giặt.

To skin sweet potatoes quickly : Soak in cold water immediately after boiling.

Muốn lột vỏ khoai lang nhanh chóng:  ngâm khoai trong nước lạnh ngay trước khi luộc.

To get rid of mice or rats : sprinkle black pepper in places where you find mice or rats. They will run away.
Muốn đuổi chuột:  rắc tiêu đen ở những nơi bạn thấy có chuột.  Chúng sẽ bỏ chạy