Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

ĐỀ PHÒNG KẺ GIAN

From: Do Tran*Xet Vo*Tu Nguyen*Trung Nguyen* Tran.hưu
Quí bạn sử dụng đt di động xin chú ý :
Trường hợp bạn nhận được 1 cú phôn, người gọi tự giới thiệu mình là kỹ sư của 1 cty nào đó,đang kiểm tra đường dẫn máy đt của bạn rồi yêu cầu bạn bấm # 90 hoặc #09 hoăc một số nào đó. Bạn đừng bấm bất kỳ  số nào mà lập tức cúp máy ngay .
Hiện có bọn lừa đảo,sử dụng chiêu thức yêu cầu bạn bấm #90  hoặc #09  để xâm nhập vào SIM của bạn ,rồi sẽ thực hiện những cuộc gọi phôn bằng tài khoản của bạn.
Hãy gửi thông tin này cho người thân quen của bạn biết mà đề phòng.