Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

DIỄN HÀNH CHIẾN SĨ TRẬN VONG TẠI HOA THINH ĐỐN

From : amsfv* Dau thanh Van

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ và Phụ cận, tham dự          Cuộc Diễn Hành Ngày Chiến Sĩ Trận Vong 2010 ( National Memorial Day Parade) tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ngày Thứ Hai 31-05-2010.

http://www.youtube. com/vatv2008# p/a/u/0/VF1f8xoJ kms