Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

LINH MUC NGUYỄN VĂN LÝ CHƯA ĐƯỢC ÂN XÁ

                       clip_image001                                                Linh muc Nguyễn Văn Lý được ra tù hồi tháng Ba vì lý do sức khỏe
Linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý nói với BBC ông chưa nhận được thông báo về khả năng không phải tiếp tục thi hành án.
Trước đó có thông tin nói rằng tại cuộc họp báo về đợt ân xá nhân ngày Quốc khánh, Thứ trưởng Công an Lê Thế Tiệm nói linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý "có tiến bộ, không vi phạm pháp luật" nên không phải tiếp tục thi hành án. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100830_fatherly_amnesty.shtml