Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

NHẮN TIN

From:Tao Pham*Ban Nguyen *Mai To * TyhNguyen*Nguyen Trong Dzung

Tìm thân nhân cố chiến hữu TRÂN VĂN GIÁM, Hải quân VNCH,
14/08/2010


Tìm thân nhân cố chiến hữu TRÂN VĂN GIÁM, Hải quân VNCH, tù CS đội 11, K1, trại Gia Trung, Pleiku, vượt ngục và bị Cộng sản bắn chết năm 1979 . Qua câu chuyện "Cuộc Vượt ngục đẩm máu trại Gia Trung K1 Gia lai-KonTum trên Cánh Thép & Hội Quán Phi Dũng "

Chúng tôi là thân nhân cố Thiếu Úy Nguyễn Văn Hòa, LĐ 81 Biệt Cách Nhảy Dù, người cùng vượt ngục và cùng hy sinh với T/U HQ Trần Văn Giám. Sau hơn 32 năm tìm kiếm, chúng tôi đã đến được tận nơi vùi xác em tôi và anh Giám : Cách Trai Gia Trung 100 cây số .
Vì không thể để anh Trần Văn Giám tiếp tục nằm lại cô đơn trong rừng núi hoang lạnh, chúng tôi đã đưa di cốt của anh Giám cùng với em Hòa tôi về cải táng tại Huế hôm 11/8/2010 vừa qua.
Xin thân nhân cùng các Chiến Hữu của anh Trần Văn Giám trên toàn Thế Giới liên lạc với chúng tôi để biết thêm tin tức.
Xin chân thành cảm tạ.
Nguyễn Văn Thuận :
oakdrisch@yahoo.com
  ĐT: 510-663-9948
hoặc các bạn tù cùng trại sau đây
Nguyễn Hoàng Sơn : phidoan231@yahoo.com  ĐT : 561 337 0784
Trần Thành Hiếu : hieutran12901@gmail.com  ĐT  301-869-9018
__._,_.___
Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic
Messages in this topic (1)
Recent Activity:
  Visit Your Group
  To Post a message (members only), send it to:   thdl@YahooGroups.com
  To Subscribe, send a blank message to: thdl-subscribe@YahooGroups.com
  To Unsubscribe, send a blank message to: thdl-unsubscribe@YahooGroups.com
  MARKETPLACE
  Get great advice about dogs and cats. Visit the Dog & Cat Answers Center.

  Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

  Hobbies & Activities Zone: Find others who share your passions! Explore new interests.
  Yahoo! Groups
  Switch to: Text-Only, Daily DigestUnsubscribeTerms of Use
  .

  __,_._,___