Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

CƯỜI CHÚT CHƠI

From :Sung Truong *Hien Đang Vu* Thanh Truong
TRĂM NỤ HÔN
Luật sư Ấn viết thư cho vợ:

"Này mình ơi, lương bổng tháng này,
Anh chẳng còn một cắc trong tay.
Khắp toàn cầu khủng hoảng kinh tế,
Cho dù có tiền rừng, bạc bể,
Chẳng ai còn dư gửi vợ con.
Thôi thì anh tặng trăm nụ hôn,
Em giữ lấy, liệu bề xoay sở."


Một tuần sau ông nhận thư vợ: "Cám ơn anh nhiều lắm, anh yêu!
Em dùng hôn thay thế tiền tiêu,
Tuy chật vật, nhưng không đến nỗi.
Ông giao sữa bằng lòng trao đổi
Hai nụ hôn cho mỗi chục bình.
Ông điện lực thì tính rất nhanh
Bẩy nụ hôn, ông không cúp điện.
Ông chủ nhà tính tình hà tiện,
Cứ mỗi ngày nhận một nụ hôn,
Thay tiền thuê - chẳng kể thiệt, hơn -
Ông chủ chợ mới là khó chịu,
Trả bằng hôn vẫn kêu rằng thiếu
Đòi "cái kia", em cũng...phải chiều.
Anh hiểu cho... Em rất biết điều.
Đã để riêng bốn mươi nụ nữa,
Cho những chuyện linh tinh, lẻ tẻ...
Nhưng đùng lo, em vẫn còn dư
Cả băm lăm nụ để phòng hờ.
Như thế đó, em cho anh biết
Tháng tới có nên... làm giống hệt?
Em của anh, yêu anh thật nhiều!
CHẨM TÁ NHÂN