Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

tin Việt nam

1.Cơn sốt giá vàng tại Việt Nam đã giảm bớt, sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định cho nhập khẩu vàng.

RFA-09-11-2010http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnam-State-Bank-interferes-into-gold-market%20%20-11092010080851.html

2.RFA. Bùn đỏ Cao Bằng, thực chứng cho Bauxite Tây nguyên .

Sự kiện vỡ đập chắn nước thải công trình tuyển rửa quặng sắt đêm 5/11 của Tập Đoàn TKV ở Cao Bằng đã tạo nên một dòng lũ bùn đỏ tràn xuống hạ lưu, làm cả một khu dân cư ngập sâu trong bùn đỏ.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/iron-ore-red-mud-sludge-in-cao-bang-north-vietnam-nnguyen-11082010210315.html