Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

CƯỜI CHÚT CHƠIHồ chí Minh chỉ Phạm văn Đồng:”Thằng này bán nước.
Không phải tôi .”    Ảnh: Minh van  Nguyen


XÃ HỘI XHCN VIET NAM
Ngoe nguẩy trên đầu là một lũ con buôn
Cậy chỉ, cậy cây, đa ngôn phè phỡn
……….
 dan khi vay xe
                                   Ành : Viet Do* bt.pcm
Xã hội này nặn tạo những quái thai
Bần cùng hoá nông thôn, đô thành nông thôn hoá
Những kẻ nghèo, hèn, đói cơm, rách áo
Tri thức mù lãnh đạo công nông.


                                    Trần khải thanh Thủy

From Do Viet* bt.pcm

CHUYỆN TAM QUỐC  
Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì.
Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào vú, bắt múa đãi tướng.
Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn.
Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay  Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, Mũi Lưu Bị cũng bị đen.
Vua Hán nghĩ bụng:
Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta. Bèn khen Tào trung nghĩa.
Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng : Răng và lưỡi đen thui.