Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

BAO DAM AN TOAN CHO NHAU KHI GUI E-MAIL

From Sung Truong

Thua các Bạn
Tại sao phải dùng Bcc (Before Carbon Copy)
Để bọn gian trên Internet không còn dịp ăn trộm ID cũng như vào đánh cắp hộp thư của bạn cũng như của người khác. Xin các bạn lưu ý những điểm sau:


- Khi gửi e-mail cho ai, xin bỏ các địa chỉ e-mail của người nhận vào Bcc
- Khi Forward thư e-mail của người khác, hãy xoá các địa chỉ e-mail trong nội dung lá thư trước khi gửi đi.
Using BCC to send email to a large group
If you are not using BCC when sending an email to a large group, you may be exposing people to viruses and compromising the privacy of individuals by sharing their email address without their permission.
Use BCC to protect people's email address and to not reveal who else was sent the email
Ngay trên hàng To: quý vị thấy chữ Show Bcc, click vào đó, nó sẻ hiện ra khung Bcc:; từ đây về sau, khi gửi mail ra cho mọi người, nếu quý vị muốn dấu không cho ai biết ai là người nhận, quý vị cứ bỏ email thiên hạ vào đây, người nhận, khi nhận mail sẻ thấy chữ: undisclosed recipients, chứ không còn thấy một lô địa chỉ email như xưa nửa.
Tóm tắt, dùng Bcc khi mình không muốn tiết lộ email của những người được nhận