Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

NHUNG LAM TAI DAI HOC NGAN HANG SAIGON

MontrealViet.com
Giáo Sư đại học Ngân hàng nhận lương hàng tỷ bạc mỗi năm
Saigon(tin tổng hợp): Theo những bản tin vừa được công bố thì ban giám đốc của trường Đại học ngân hàng ở Saigon, đã dùng tiền tài trợ của một tổ chức quốc tế, để tự trả lương cho nhau, với số lương thật kếch xù.


Người giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế, ĐH Ngân hàng thành phố Saigon  nhận lương gần 90 triệu đồng, cán bộ dưới quyền cũng nhận hàng chục triệu.. Ngân hàng Việt Nam đã xác nhận tin này.
Ban giám hiệu nhà trường đã sử dụng tới 10% học phí thu được từ Trung tâm hợp tác quốc tế để trả lương cho cán bộ. Trong 10 tháng đầu năm 2009, tổng chi cho 47 người (có 15 người thuộc trung tâm) lên đến gần 3.5 tỷ đồng.
Thu nhập cao nhất là bà Đinh Thị Ngọc Liên (Giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế) nhận tới 869 triệu đồng. Cách chi này đã được trường áp dụng từ năm 2007, 2008.
Ngoài ra, Hiệu trưởng nhà trường còn tự quyết định tỷ lệ thưởng cho các đơn vị, gây mâu thuẫn ngay trong nội bộ. Một số giảng viên của Trung tâm hợp tác quốc tế chia nhau mức thưởng cuối năm lên đến vài trăm triệu đồng.
Đọc bản tin này thì chúng ta cũng thấy là chuyện thường thôi: chuyện xảy ra dài dài trong một xã hội cộng sản độc tài chuyên chính.