Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

QUOC PHONG HOA KY

From: Huy Nguyen* Hai Tung
Hải quân Mỹ trang bị thêm 6 tàu ngầm nguyên tử
Xin đừng quên xem video bên dưới cách hạ thủy tầu ngầm nguyên tử
(VTC News) - DefPro đưa tin, công ty Northrop Grumman của Mỹ đã chuyển giao cho Hải Quân nước này 6 tàu ngầm nguyên tử lớp (class) Virginia sớm hơn thời hạn dự định 4 tháng.
Đó là 6 chiếc tàu ngầm nguyên tử có tên New Mexico.  Trong thành phần của Hải Quân Mỹ, tàu ngầm New Mexico có mật danh SSN 779.

Tàu ngầm nguyên tử New Mexico. Ảnh cơ quan báo chí Northrop Grumman.
Đầu tháng 12/2009, New Mexico đã hoàn thành việc thử nghiệm trên biển và quay trở lại xưởng đóng tàu tại thành phố New York.
Trong khi thử nghiệm trên biển, tàu đã được kiểm soát các đặc tính về tốc độ, các hệ thống trên boong, cũng như lặn sâu xuống biển. Việc chế tạo SSN 779 được bắt đầu năm 2004, vào tháng 12/2008  những chiếc tàu ngầm này đã được hạ thủy.
Tàu New Mexico dài 115m. Tàu có khả năng đạt tốc độ đến 25 hải lý/giờ. SSN 779 được trang bị 4 ngư lôi cỡ 533mm, 12 hầm chứa hoả tiển  loại BGM-109 Tomahawk.

New Mexico trở thành tàu thứ hai trong thành phần của Hải quân Mỹ được mang tên một trong những bang của nước Mỹ.
A Visit to USS North Carolina title
Trước đây, Hải Quân Mỹ đã nhận tàu ngầm nguyên tử SSN 777 North Carolina.
Trong tương lai, Hải Quân Mỹ có kế hoạch mua đến 30 chiếc tàu ngầm nguyên tử.
XEM VIDEO
CLICK
HẠ THUỶ TÀU NGẦM NGUYÊN TỬ NEW MEXICO
hoặc
http://www.youtube.com/v/Jtp7x0Vdu-c&hl=en_US&fs=1&&autoplay-1