Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

HINH ANH LE HOI QUAN AM 2010 HOUSTON TX

                        buddhametta-goldpaint-1-s.jpg
               
From : Do Tran* Xet Vo* Hien Dang *Tin Nguyen
http://www.vnbc.org/

Hinh anh 
Le Hoi Quan Am  va chiem bai Ngoc Phat Hoa Binh
http://www.quangduc.com/BoTat/lehoiquanam/2010/01/index.html