Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

NGUOI TRUNG QUOC TIEU DUNG 3 TRIEU TAN DAU THAI TAI CHE MOI NAM

Tác giả: EET Staff
Dai ky Nguyen  Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 18:47

Thị trường dầu thải tái chế độc hại đạt 1,5 – 2 tỉ nhân dân tệ (220 tới 250 triệu đô-la Mỹ) mỗi năm ở Trung Quốc. (Epoch Times)
Một nghiên cứu gần đây ước tính rằng một trong 10 bữa ăn của người dân Trung Quốc trong các nhà hàng được nấu bằng dầu thải tái chế – là dầu đã được đổ xuống cống, múc ra, biến chế, và bán lại với giá thấp.

 Dầu thải tái chế có chứa hóa chất độc hại có thể gây ra các phản ứng có hại hoặc thậm chí là [gây] ung thư.
Ông Đông Bình , một giáo sư tại Đại học Bách khoa Vũ Hán, đã nghiên cứu vấn đề này trong 7 năm. Theo Nhật báo Thanh niên Trung Quốc, ông thấy rằng Trung Quốc đang tái chế ước tính 2 tới 3 triệu tấn dầu thải mỗi năm.
Kết hợp các con số đó với ước tính 22,5 triệu tấn tổng số dầu thực vật và mỡ động vật tiêu thụ bởi người dân Trung Quốc mỗi năm, ước tính rằng 10% [trong số đó] là quay lại bàn ăn của người dân.
Nghiên cứu y học cho thấy một chế độ ăn uống thường xuyên có dầu tái chế có thể làm chậm phát triển, viêm ruột, sưng gan, tim, và thận. Một trong những chất hóa học chính trong dầu là aflatoxin, một chất gây ung thư mạnh độc gấp 100 lần so với arsen.
Một ngành kinh doanh sinh lời
Chín cựu sinh viên từ trường Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học Thực phẩm của Đại học Bách khoa Vũ Hán đã tiến hành một nghiên cứu về các hoạt động dầu thải tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc, và thấy rằng việc tái chế đã trở thành một ngành kinh doanh sinh lời.
Nhà hàng loại bỏ dầu thải của họ, và bất cứ ai có thể lấy một xô đục, màu đỏ nhớt từ cống. Qua các quá trình đơn giản là lọc, đun nóng, lắng, và tách, các chất thải đục hôi thối [sẽ] trở thành dầu ăn trong. Một người có thể kiếm được 11 đô-la Mỹ mỗi xô và có thể làm được trung bình 4 xô mỗi ngày.
Lọc một tấn [dầu] chi phí hết 300 nhân dân tệ (43 đô-la Mỹ). Khi dầu thải tái chế bán tại thị trường trong nước, giá bán chỉ bằng khoảng một nửa dầu ăn bình thường. Như vậy, người tài chế có thể kiếm khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.420 đô-la Mỹ) một tháng, bằng mức lương hậu hĩnh của một nhân viên văn phòng.
Văn hóa ẩm thực xào tạo ra rất nhiều dầu thải trong nhà hàng Trung Quốc. Các sinh viên ước tính rằng có hơn 60.000 nhà hàng và nhà cung cấp thực phẩm trong vùng Vũ Hán. Cùng với nhau, họ tạo ra khoảng 126.000 tấn dầu thải.
Các sinh viên cũng đã khảo sát các nhà hàng ở Vũ Hán. Họ thấy rằng một số cửa hàng ăn sáng có hai chậu dầu riêng biệt. Một chậu với nhãn là “dầu tốt” và chậu khác, mà không có nhãn, là “dầu vẩn đục”. Một bữa tiệc nướng đứng bên ngoài trường Đại học đặt dầu tái chế trong một chai nhựa. Nó trông quá vàng và có rất nhiều chất lắng.
Dầu tái chế đã tồn tại trong một thời gian dài tại Trung Quốc, nhưng trong quá khứ, nó chỉ được dùng để nuôi lợn. Trong 20 năm qua, nó đã bắt đầu xuất hiện trên bàn ăn của người dân.
Không có quy định hiện hành
Sau một số quy trình lọc nhất định như chưng cất , làm màu và loại bỏ mùi diễn ra, rất khó có thể nói dầu thải tái chế từ “dầu tốt” bởi bề ngoài của nó hay vị của nó. Những người kinh doanh thường xuyên trộn dầu tái chế với dầu tốt để làm cho nó thậm chí khó phân biệt hơn.
Giáo sư Hà nói rằng không có phương pháp duy nhất [nào] có thể có thẩm tra dầu thải từ các nguồn khác nhau. Khi một lượng nhỏ dầu thải được trộn lẫn với dầu tốt, các phương pháp truyền thống thường là không chính xác.
Ông tin rằng chìa khóa để dừng tái chế dầu thải nằm trong tay chính phủ và không phải là các phương pháp kiểm tra. Hiện nay, chưa có quy định về việc làm thế nào để xử lý và sử dụng chất thải nhà hàng mà đang tạo cơ hội cho sự nổi lên của một ngành công nghiệp đen khổng lồ.
Do đó theo ông Hà, có một thị trường dầu thải 1,5 – 2 tỉ nhân dân tệ (220 -250 triệu đô-la Mỹ) mỗi năm ở Trung Quốc.
“Chính phủ phải tập trung mua dầu thải của các nhà hàng và quan tâm đến nó để ngừng việc kinh doanh có hại này,” ông nói.

Chinese Consume 3 Million Tons of Toxic Recycled Waste Oil Each Year Epoch Times Staff Mar 20, 2010

The market for toxic recycled waste oil has reached 1.5 billion to 2 billion yuan (US$220 million to US$250 million) per year in China. (The Epoch Times)
A recent study estimates that one out of every 10 meals Chinese people eat in restaurants is cooked in recycled waste oil—that is, oil that has been dumped in the sewer, scooped out, processed, and resold at low prices. The recycled waste oil contains toxic chemicals that could cause adverse reactions or even cancer.
He Dongping, a professor at the Wuhan Polytechnic University, has been studying the problem for seven years. According to China Youth Daily, he found that China recycles an estimated two million to three million tons of waste oil per year. Combining that figure with the estimated 22.5 million tons of total vegetable oil and animal fat consumed by the Chinese per year, it is estimated that 10 percent is returning to people’s dining tables.
Medical research shows that a regular diet which includes recycled oil could cause developmental retardation, enteritis, swelling of the liver, heart, and kidneys. One of the major chemicals in the oil is aflatoxin, a powerful carcinogen which is 100 times more toxic than arsenic.

A lucrative business

Nine senior students from the Food Science and Engineering College of Wuhan Polytechnic University conducted a study of waste oil practices in Wuhan, the capital of central China’s Hubei Province, and found that recycling has become a profitable business.
Restaurants discard their waste oil, and anyone can retrieve a bucket of the turbid, reddish paste from the sewer. By simple processes of filtration, heating, precipitation, and separation, the ill-smelling opaque waste becomes clear cooking oil. A person can earn US$11 per bucket and can retrieve an average of four buckets per day.
Refining one ton of it costs 300 yuan (US$43). When the recycled waste oil sells in the local market, the sales price is only half that of ordinary cooking oil. Thus, the recycler can make about 10,000 yuan (US$1,420) a month—as much as a well-paid white-collar worker.
The culinary culture of stir-fry generates a lot of waste oil in a Chinese restaurant. The students estimated that there are over 60,000 restaurants and food vendors in the Wuhan area. Together, they generate about 126,000 tons of waste oil.
The students also surveyed the restaurants in Wuhan. They found that some breakfast shops had two separate pots of oil. One with a label was the “good oil” and the other, without a label, was the “turbid oil.” A barbeque stand outside of the University put the recycled oil in a plastic bottle. It had an overly golden appearance and contained a lot of precipitates.
Recylced oil has existed for a long time in China, but in the past, it was only fed to pigs. Over the last 20 years, it has started to appear on people’s dining tables.
No current regulations
After certain refining processes such as distillation and color and odor removal take place, it is hard to tell recycled waste oil from “good oil” by its looks or its taste. Businessmen often mix recycled oil with good oil which makes it even harder to distinguish.
Professor He said that there is no single method that can effectively screen waste oil from different sources. When small amounts of waste oil are mixed with good oil, traditional methods are often inaccurate.
He believes the key to stop the recycling of waste oil lies with the government and not the test methods. Currently, there are no regulations regarding how to handle and dispose of restaurant waste—making room for the rise of an enormous gray industry.
According to He, there is thus a 1.5 billion–2 billion yuan (US$220 million–US$250 million) market for waste oil each year in China.
“The government must centralize the purchase of the restaurants’ waste oil and take care of it in order to stop this harmful business,” He said.