Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

VỤ ÁN MUA BÁN DÂM Ở HÀ GIANG

Frm: Dinh hưu Nguyen
Thư kiến nghị do Bloger Mẹ Nấm khởi xướng
vì mối quan tâm đến đời sống đạo đức xã hội và số phận của các em gái, cùng sự an nguy của các gia đình trong vụ án mua bán dâm trẻ vị thành niên tại tỉnh Hà Giang.
Click :
http://boxitvn.wordpress.com/2010/07/28/th%C6%B0-ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-kh%E1%BA%A9n-c%CC%81p-v%E1%BB%81-v%E1%BB%A5-vi%E1%BB%87c-%E1%BB%9F-h-giang/#more-11350